De Rijp

Regesten van de Transportregisters 6375 t/m 6390


De Rijp is gelegen in het z.g. Schermereiland, ofwel de Eilandspolder. Vroeger was dit een eiland, gelegen tussen de Schermer, Beemster en Sternmeer, groot 1,345 bunders. In de veertiende eeuw werd het zuidelijk deel van het Schermereiland omkaad. De regesten zijn afkomstig uit de transportregisters van De Rijp. De transporten en custingen ter zake hiervan zijn gepasseerd voor schout en schepenen van De Rijp over de periode van 9 mei 1662 tot 26 juli 1811. Zij zijn te vinden in het gemeentearchief van Alkmaar onder "Oud Recht De Rijp", inventarisnummer 6375 t/m 6390.
In de jaren '90 van de vorige eeuw zijn de transportregisters van De Rijp getranscribeerd door een groep enthousiaste vrijwilligers onder bezielende leiding van Annie Stierp-Impink. De bestanden zijn ingevoerd en bewerkt in de pc door Marianne Teunis. De afzonderlijke registers kunt u inzien door één van de knoppen hieronder aan te klikken.

                6375 1662 t/m 1674        6376 1674 t/m 1685        6377 1685 t/m 1697        6378 1697 t/m 1710

                6379 1710 t/m 1720        6380 1720 t/m 1731        6381 1731 t/m 1741        6382 1741 t/m 1754       

                6383 1754 t/m 1766        6384 1766 t/m 1777        6385 1777 t/m 1784        6386 1784 t/m 1792       

                6387 1792 t/m 1802        6388 1802 t/m 1808        6389 1808 t/m 1810        6390 1811

Gebruikte afkortingen:
bel. = belending                    erfg. = erfgenaam                    f. = folio                            gld. = gulden(s)
gnd. = genaamd                    N = noorden                            NZ = noordzijde                O = oosten
OZ = oostzijde                      pen. = penning(en)                  secr. = secretaris                st. = stuiver(s)
verk. = verkoopt/verkopen   v. = verso                                voorn. = voornoemd         W = westen
wed. = weduwe                    wedr. = weduwnaar                 wnd. = wonend                 WZ = westzijde
Z = zuiden                            zal. = zaliger                            ZZ = zuidzijde               

Copyright © 2007 Marianne Teunis, St. Pancras