COOG-Blick

periodieke uitgave van de Stichting C.O.O.G.

Enige malen per jaar verschijnt een uitgave van de COOG-Blick, met interessante artikelen die verband houden met de historie van het Geestmerambacht. De redactie van de COOG-Blick wordt gevormd door Marianne Teunis en Gerard Verlind.

Hieronder vind u een overzicht van de artikelen die in de COOG-Blick van de afgelopen jaren zijn verschenen.
 

Jaargang 15
nr. 1 maart 2010              De 11 molens aan de Oosterdijk
                                          De spoorlijn die er niet kwam
                                          Zout winnen uit Veen
nr. 2 september 2010       Langedijk op Sail 2010
                                          Zout winnen uit veen
                                          Reglement van koster en schoolmeester
                                          Naam voor de nieuwe vlotbrug in Koedijk
                                          Natuur vervlochten in de cultuur van Heiloo en het Geestmerambacht
Jaargang 14
nr. 1 januari 2009           Boek Broek op Langedijk
                                          De bruggen van de Langedijk
                                          Terugblik op de tentoonstelling
                                          De brand van de Kerkmeermolen
                                          Kromhout in de polder
                                          De Kerk- en Dergmeerpolder
                                          De eilanden in de Langedijk
                                          Monumenten en kerken kijken in Broek
                                          Protocol
nr. 2 september 2009      Uitreiking boek Broek op Langedijk
                                          Hervormde kerk Broek op Langedijk
                                          Pijnsternakelen
                                          Het bollengebouw
                                          Spoorlijn Sint Pancras-Broek op Langedijk
                                          Kaas en kadaster
                                          R.K. kerk Tuitjenhorn
Jaargang 13
nr. 1 februari 2008          In memoriam Marius Strijbis
                                          Verslag COOG-excursie
                                          Het rijk der Duizend Eilanden
                                          De eerst sluizen in het Geestmerambacht 
                                          Tentoonstelling in de Broekerveiling
nr. 2 september 2008       In memoriam Jan Barsingerhorn
                                          Bezoek Wimmenumer molen
                                          Besmetting met unjer 
                                          Een schoolmeester in Noord-Scharwoude
                                          Andere tijden
                                          De familie Otto
                                          Pompen
Jaargang 12
nr. 1 maart 2007              Ter nagedachtenis aan Kees Bakker, Ger Kalverdijk
                                          De indeling van Broek vr 1832, Jacob Keizer
                                          Kleimeer, Harry Raat
                                          De groentekoopman K.W., Jacob Keizer
nr. 2 augustus 2007          Heropening Zomerdel, Marianne Teunis
                                          Azolla bedreigt doorvaarbaarheid, Ger Kalverdijk
                                          Hals-gawinde, Ger Kalverdijk
                                          Zo ging het soms in de Raad, Arie Leijen
                                          Droge voeten op natte grond, Jaap van Beek
Jaargang 11
nr. 1 februari 2006          In memoriam: Arie Wester
                                          Beschilderde melkemmers, Ger Kalverdijk
                                          Tuinbouw- en Veilinggeschiedenis in de Langedijk (2), Jaap Keizer
                                          De IJsboeier, Arie Leijen
                                          Recht van overpad, Arie Leijen
                                          De ruilverkaveling van het Geestmerambacht, Jan Kraakman
                                          Kadastrale werkzaamheden tijdens de ruilverkaveling, Klaas Bak
                                          Reactie artikel "Grenzen van het Geestmerambacht", Ger Kalverdijk
nr. 2 augustus 2006          De eerste motorboot, Arie Leijen
                                          Een kleine overstromingsramp, Jacob Keizer
                                          Sluisbouw noordeinde Oudkarspel, Arie Leijen
                                          Groet, unieke veldnaam, Ger Kalverdijk
                                          Zij zeggen?, Jacob Keizer
                                          De rattenbestrijding in Oudkarspel, Arie Leijen
                                          De Kool en zijn eerste vermelding en de naamgeving in Nederland,
                                          Jacob Keizer/Arie Leijen
                                          Oude liedjes, Jacob Keizer
nr. 3 november 2006        Boek Oudkarspel, Jan Barsingerhorn
                                          De koe, het Kalf en de Keuken, Dirk van der Wielen
                                          Nog iets meer over de naam Koedijk, Marianne Teunis

Jaargang 10
nr. 1 februari 2005          Van Patersland in Valkkoog en het Breet in Broek, Jaap van Beek
                                          Sporen zoeken in het Geestmerambacht, Ger Kalverdijk
                                          Een dam te ver (2). Ger Kalverdijk
                                          Stichting Regionale Archeologie "Gheestmanambocht", Ger Kalverdijk
nr. 2 augustus 2005         De Veehouderij in het Geestmerambacht, Jan Kraakman
                                          De Aldenkercha, Marianne Teunis
                                          De Heerlijkheid Oudkarspel, Marianne Teunis
                                          Koninklijke onderscheiding Jan Bijpost/Gerard Boekel, Jan Barsingerhorn
                                          Het 'kasteel' van Oudkarspel, Marianne Teunis
                                          Oude liedjes, Jaap Keizer
                                          Schoolbezoek door H. Wijnbeek, Marianne Teunis
nr. 3 november 2005        De grenzen van het oude Geestmerambacht, Henk Koomen
                                          Tuinbouw- en veilinggeschiedenis in de Langedijk (1), Jaap Keizer
                                          Zetkoolregeling in Oudkarspel, Arie Leijen
                                          Lectuurbespreking: "De graanrepubliek", Ger Kalverdijk
Jaargang 9
nr. 1 maart 2004              De naasting van het Patersland te Valkkoog, Jaap van Beek
                                          De bolpot als urn, Dirk van der Wielen
                                          Uitbreiding Geestmerambacht, Jan Bijpost/Ger Kalverdijk
                                          In memoriam: Thijs Dekker
nr. 2 oktober 2004           West-Friezendag 2004, Jan Barsingerhorn
                                          Een dam te ver (1), Ger Kalverdijk
                                          Uitreiking West-Frieslandprijs, Marianne Teunis

Jaargang 8
nr. 1 januari 2003            Een korte terugblik, Jan Kraakman
                                          Het behoud van het Kerkmeer-en Dergmeer complex (2), Ger Kalverdijk                                       
nr. 2 mei 2003                  Boek St. Pancras/Oudorp, Jan Kraakman/Thijs Dekker
                                          In Memoriam Jac. de Groot (Warmenhuizen)
                                          Geschiedenis bemaling Dergmeer en Kerkmeer (vervolg), Ger Kalverdijk
                                          Foto’s Warmenhuizen, Jan Kraakman
                                          Archeologische Werkgroep in het Geestmerambacht, Ger Kalverdijk
nr. 3 december 2003        Een oude (ver)rekening, Thijs Dekker
                                          10 Jaar C.O.O.G., Jan Bijpost
                                          Presentatie van het boek “Warmenhuizen", Jan Kraakman
                                          Herinneringen aan 10 jaar archiefonderzoek, Annie Stierp-Impink
                                          Afpaling meren rond Warmenhuizen, Harenkarspel Oudkarspel, Marianne Teunis
                                          Een West-Friese koolschuur in Duitsland, K. Swart
                                          De sloten in Oudkarspel, Gerard Boekel
                                          Mr samen, samen mr, Ger Kalverdijk
                                          Errata boek “Warmenhuizen”, Ger Kalverdijk

Jaargang 7
nr. 1 februari 2002           Een Zijdewind als noord.begrenzing Vroonlanden, G.Kalverdijk/J.P.Geus
                                          In memoriam J.P. Geus, Ger Kalverdijk
nr. 2 mei 2002                  Provenhuis, Jan Jonker/Gerard Boekel
                                          Een Zijdewind als noord.begrenzing Vroonlanden, J.P.Geus/G. Kalverdijk
                                          Naschrift bij een zijdewind als……, Ger Kalverdijk
nr. 3 augustus 2002          Voorwoord bij boek St. Pancras. J. Kraakman
                                          De schijnwerper op Kees Bakker, Marianne Teunis
                                          Het behoud van het Kerk- en Dergmeercomplex (1), Ger Kalverdijk
                                          Siem Wognum kloetend in het hart van Sint Pancras, Ger Kalverdijk

Jaargang 6
nr. 1 januari 2001            Ereprijs tussen de kool in het oude Geestmerambacht. Ger Kalverdijk
                                          Voorbeeld omschrijving van veldnamen in Warmenhuizen, Gerard Boekel
                                          Boekenlijst, Gerard Boekel
nr. 2 april 2001                Ontmoeting in de Dergmeer, Thijs Dekker
                                          De zijtwinde (ca 1200) cultuur-historisch monument?, Ger Kalverdijk
                                          Een zijdewind als noordelijke grens van de Vroonlanden, J. P. Geus
                                          Documentaire ‘Langedijker Muizen”, Nico Vader
nr. 3 augustus 2001          Hooibroei, Jan Kraakman

Jaargang 5
nr. 1 mei 2000                  De visrechten in Warmenhuizen en Oudkarspel, J.P. Geus
                                          Draaihartigheid in kool. Thijs Dekker
                                          Den vaderlandse Landbouw in de Bataafse Republiek, Jan Kraakman
                                          Over waterschuiten en waterplanten, Jan Kraakman

Jaargang 4
nr. 1 maart 1999              Rietcultuur in het Geestmerambacht, J.P. Geus
                                          Vorm en inhoud van toekomstige publicaties, Jaap van Beek
                                          De westkant Dorpsstraat van Warmenhuizen, Gerard Boekel
                                          Straatnaamgeving Langedijk/Zd.-Scharwoude, Ger Kalverdijk
                                          Verkaveling, Thijs Dekker
                                          West-Friese middag te Warmenhuizen, Jan Barsingerhorn
                                          Wat doet de naam ertoe ?, Ger Kalverdijk
                                          Analoog of digitaal, G. Verlind
nr. 2 augustus 1999          In Memoriam Jaap Stierp
                                          Wat doet de naam er toe ? (deel 2), Ger Kalverdijk
                                          J.P. Geus gewetensvol historicus, Ger Kalverdijk/Jan Barsingerhorn
                                          Vier eeuwen Stierp, een oerhollandse familie, Annie Stierp
nr. 3 december 1999        Het graven van sloten en greppels en de 'tergsteek'. Jan Kraakman
                                          Bagger, Thijs Dekker
                                          Wat doet de naam er toe ? (deel 3), Ger Kalverdijk
                                          Overleg samenwerking met het Regionaal Archief te Alkmaar
                                          Nog een millenniumprobleem, Gerard Verlind

Jaargang 3
nr. 1 april 1998                Bestuurswijziging
                                          Schuitje varen, theetje drinken, Ger Kalverdijk
                                          Dialect, Cor Oudendijk

nr. 2 augustus 1998          De kalk en kalirijkdom van de gronden, Jan Kraakman
                                          Saskeroort een uniek stukje land, J.P. Geus
                                          Wat is een dijksta(a)l ? C. Bakker/G. Kalverdijk
nr. 3 december 1998        De eerste koolschuur in Warmenhuizen, Thijs Dekker
                                          Dijksta(a)l C/ Bakker/G, Kalverdijk
                                          Fietstocht in Koedijk werd wandeling, Jan Bijpost
                                          Lezing Veldnamenonderzoek Ger Kalverdijk
                                          De herkomst van de naam Blokhuizen, J.P. Geus

Jaargang 2
nr. 1 maart 1997              Verbinding, Gerard Verlind
                                          Chaert Boecken, Ger Kalverdijk
                                          Plan Dijkstal /Twuyverweg, Arie Wester
                                          Wie het weet mag reageren Jan Barsingerhorn
                                          Veldnamen in Heemskerk, Gerard Boekel
                                          Wetenswaardigheden, Gerard Verlind
nr. 2 juni 1997                 De boog van COOG, Ger Kalverdijk
                                          Caertboeken, Sam Schipper
                                          Een bijlbrief uit 1810, Dirk v.d. Wielen
                                          Organisatie Stichting COOG
                                          Damschuit, Dirk v.d. Wielen
                                          Een mysterieus gedicht met wijze raadgevingen
nr. 3 september 1997       Tijdgeest, Ger Kalverdijk
                                          Marianne zet alles in de computer, Marianne Teunis
nr. 4 december 1997         Vorderingen, Jan Barsingerhorn
                                          Bagijne Ven te Warmenhuizen, Ger Kalverdijk
                                          Minuutplannen van Harenkarspel, Klaas Bak
                                          Fotowerk/Het hofsteedje, Sam Schipper

Jaargang 1
nr. 1 maart 1996              Gebeurtenissen en Activiteiten
nr. 2 juni 1996                  Nooit meer..., Annie Stierp
                                          Met het oog op COOG, Ger Kalverdijk
                                          In memoriam Gerard Stet
nr. 3 augustus 1996          Van zegel tot logo, Dirk vd Wielen
                                          Ontsluitingsweg Dijkstalweg
nr. 4 november 1996        Verbondenheid, Jan Barsingerhorn
                                           Druilen, Jack Muis
                                          Toidverdroifkroes met COOG, Gerard Verlind
                                          Warmenhuizen, de veldnamen, Gerard Boekel
                                          Wensen en feesten, Gerard Verlind

Copyright 2011 Marianne Teunis, Alkmaar