Uitgeverij
G E N E A B O EK

email.gif (25129 bytes)      Stuur gerust een e-mail voor meer informatie

in 2009 is (via Stichting COOG) verschenen:

Broek op Langedijk
meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen
met de oudste doorvaarveiling

Deze vijfde publicatie van de Stichting C.O.O.G. is het resultaat van jarenlang onderzoek door de leden van de Stichting naar de water- en veldnamen in het Geestmerambacht.
Dit deel is geheel gewijd aan Oudkarspel.

De ruilverkaveling heeft destijds het Geestmerambacht volkomen veranderd.
Door intensief onderzoek in de archieven en door gesprekken met oude tuinders konden de namen en de ligging van het land en het water in vroeger tijden vastgelegd worden zodat men zich ook later nog een beeld kan vormen hoe dit gebied eeuwenlang heeft bestaan.

Bij elk afzonderlijk land zijn de eigenaren op verschillende tijdstippen vanaf 1600 vermeld.
Tientallen kaarten en oude foto’s illustreren de geschiedenis van dit gebied.

 

in 2006 is verschenen:

Oudkarspel
meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen
met de oudste droogmakerijen

Deze vierde publicatie van de Stichting C.O.O.G. is het resultaat van jarenlang onderzoek door de leden van de Stichting naar de water- en veldnamen in het Geestmerambacht.
Dit deel is geheel gewijd aan Oudkarspel.

De ruilverkaveling heeft destijds het Geestmerambacht volkomen veranderd.
Door intensief onderzoek in de archieven en door gesprekken met oude tuinders konden de namen en de ligging van het land en het water in vroeger tijden vastgelegd worden zodat men zich ook later nog een beeld kan vormen hoe dit gebied eeuwenlang heeft bestaan.

Bij elk afzonderlijk land zijn de eigenaren op verschillende tijdstippen vanaf 1600 vermeld.
Tientallen kaarten en oude foto’s illustreren de geschiedenis van dit gebied.

 

in oktober 2003 is verschenen:

Warmenhuizen
meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen

Deze derde publicatie van de Stichting C.O.O.G. is het resultaat van jarenlang onderzoek door de leden van de Stichting naar de water- en veldnamen in het Geestmer­ambacht.
Dit deel is geheel gewijd aan Warmenhuizen.

De ruilverkaveling heeft destijds het Geestmerambacht volkomen veranderd.
Door intensief onderzoek in de archieven en door gesprekken met oude tuinders konden de namen en de ligging van het land en het water in vroeger tijden vastgelegd worden zodat men zich ook later nog een beeld kan vormen hoe dit gebied eeuwenlang heeft bestaan.

Bij elk afzonderlijk land zijn de eigenaren op verschillende tijdstippen vanaf 1600 vermeld.
Tientallen kaarten en oude foto’s illustreren de geschiedenis van
dit gebied.
 

 

In september 2002 is verschenen:
Sint Pancras. Zuideinde en Oudorp
meer dan 4 eeuwen water
- en veldnamen

Deze tweede publicatie van de Stichting COOG is het resultaat van jarenlang onderzoek van de leden van de stichting naar de water- en veldnamen in het Geestmerambacht.
Dit deel is geheel gewijd aan Sint Pancras. Zuideinde en Oudorp.

De ruilverkaveling heeft destijds het Geestmerambacht volkomen veranderd. Door intensief onderzoek in de archieven en gesprekken met oude tuinders konden de naamgeving en de ligging van het land en het water in vroeger tijden vastgelegd worden zodat men zich ook
later nog een beeld kan vormen hoe dit gebied eeuwen lang heeft bestaan.

Bij elk afzonderlijk land zijn de eigenaren op verschillende tijdstippen vanaf 1530 vermeld. Tientallen kaarten en oude foto's illustreren de geschiedenis van dit gebied.
 

 

 

 

EERDERE PUBLICATIES:

Boerderij "De Eenhoorn" een monument in de Beemster

ISBN nr. 90-76264-05-8
In 1612 werd het Beemstermeer drooggelegd onder leiding van Jan Adriaansz Leeghwater. De polder Beemster ontstond, met haar zo bekende kavelpatroon en kaarsrechte wegen.
Op de kruising van twee van deze wegen, namelijk op de hoek van de Middenweg en de Volgerweg staat op Binnen Kavel 57 één van de mooiste monumenten van de Beemster: boerderij "De Eenhoorn". 
Op 1 december 1999 is de Beemster door de Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoed.
In dit boek wordt de historie van deze boerderij, van haar eigenaars en haar bewoners beschreven.
Het boek geeft een beeld van de eerste eigenaren, die de herenboerderij als buitenverblijf
gebruikten en de pachters die, gedurende slechte economische tijden, nauwelijks het hoofd boven water konden houden.
Maar bovenal wordt duidelijk met hoeveel liefde en inspanning de latere bewoners dit pronkjuweel in de Beemster door verschillende restauraties hebben teruggebracht in zijn oorspronkelijke staat.

Neijsen Neijzing Neijzen. Een Waterlands geslacht

ISBN 90-76264-03-1
Intensief speurwerk in de archieven naar de oudste generaties en een verzameling van veel materiaal van de latere generaties vormden de basis van dit boek. Door de bundeling van al deze gegevens is het vooral een boek met persoonsbeschrijvingen geworden. 

Het verleden van het Waterlandse geslacht begint in 1740 bij de geboorte van de stam- vader Pieter Neijzen. In 1758 krijgt Willem Neijsen toestemming om zich met zijn broer Pieter in Ilpendam te vestigen. Het leven van de eerste generaties speelt zich voornamelijk af in Monnickendam. Aan het einde van de 19e eeuw zwermt de familie uit en vinden we nakomelingen o.a. in Zaandam, Hoorn, Delft en Maastricht.

 

 


 


Honderd jaar nering en ambacht in Monnickendam

ISBN 9076264-02-3
Met dit boek is voor het eerst een poging gedaan de zelfstandige ondernemers in Monnickendam zoals venters, winkeliers, dienstverlenende personen en ambachtslieden, al dan niet met detailhandelsactiviteiten, vanaf ± 1900 in kaart te brengen. Verdeeld over 40 straten/hoofdstukken zijn 866 ondernemers/zelfstandigen met een nering of ambacht binnen de historische stadsgrenzen van Monnickendam opgetekend. Het boek is verluchtigd door 248 foto 's en advertenties van winkels, personen en bedrijven.
Van veel bijnamen wordt het ontstaan uitgelegd en ook anekdotes worden de lezer niet onthouden. Voor zover van toepassing kregen de straatnamen hun historische verklaring, net als vele historische panden. Door zijn kennis van de geschiedenis van Monnickendam heeft de schrijver dit als extra aan dit boek kunnen meegeven. 
 

 

 

 

 


Van ‘n Heerenhuis als Gemeentehuis. Een stukje Beemstergeschiedenis

ISBN nr. 90-76264-01-5
De rode draad in dit boek vormt de geschiedenis van Het Heerenhuis.
De historie van dit pand werd opgediept uit de archieven waardoor een compleet beeld ontstond van de talloze eigenaars en de kasteleins die er in woonden. Het verhaal begint bij Wellemoet Frans die op 29 augustus 1619 de eerste eigenaresse was van het Heeren- huis en eindigt bij de verkoop van Het Heerenhuis aan Aad Mechielsen op 7 mei 1992. Het boek geeft echter meer dan alleen de geschiedenis van Het Heerenhuis. Het is een ook een verhaal geworden over de mensen die in de Beemster leefden gedurende de laatste 3 eeuwen.
Op zijn eigen humoristische wijze schetst Niek van der Lee een beeld van het leven in de Beemster in het algemeen en in Middenbeemster in het bijzonder. Dit waardevolle boek is voorzien van ruim 400 afbeeldingen van de bewoners, huizen, boederijen etc. 
 

 

 

 

 

Mijn naam is Manden

ISBN 90-7264-04-x
De schrijver van dit boek dr. J. W. Manden raakte na de familiedag in 1990 van de Drentse tak steeds meer betrokken bij het samenstellen van de genealogie van de familie Manden, waarvoor mevr. W. Manden-Mouwer het pionierswerk al had verricht.

Tijdens zijn genealogische speurtocht stuitte hij op grote maatschappelijke verschillen tussen bepaalde takken van zijn familie. Dit leidde bij hem tot een toenemende belangstelling voor geschiedenis in het algemeen.
Na het voltooien van de genealogie begon hij aan het schrijven van dit boek. Hierin wordt de geschiedenis van de familie Manden vanaf 1700 beschreven in hoofdstukken die voornamelijk zijn gebaseerd op takken met overeenkomsten in leefomstandigheden.
De opgenomen alfabetische index bevat meer dan 700 namen. 

 

email.gif (25129 bytes)  GENEABOEK, De Vliegerstraat 140, 1816 KD Alkmaar
tel.: (072) 564 20 03

 

Copyright © 2010 Marianne Teunis, Alkmaar